Salim Çam; "Turquality Dünyada tek “milli markalaşma” programıdır"

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Turquality Destek Programı’na dahil olan veya dahil olmak isteyen şirketler ve markalar, profesyonel anlamda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu noktada Dr. Salim Çam’ın yönettiği Progroup, global hizmet kalitesinde danışmanlık ve eğitim alanında müşterilerine çözüm ortağı oluyor.

Salim Çam; "Turquality Dünyada tek “milli markalaşma” programıdır"
banner182

Devlet destekli markalaşma programı olan Turquality, bir çok Türk markasının global pazarda güçlü bir şekilde yer almasına olanak sağlıyor. Firmaların ve markaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun stratejileri belirlemelerine yardımcı oluyoruz diyen Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam Turquality’yi anlattı:

Progroup’un sunduğu hizmet ve çözümlerden bahseder misiniz?

2003 yılında İstanbul’da kurulan Proaktif Uluslararası Danışmanlık Şirketi (Progroup), 20’yi aşkın profesyonel danışman kadrosu, 120’nin üzerinde eğitmeni ile bugüne kadar Dünya ve Türkiye’de danışmanlık ve eğitimde 3.500 iş ortağına dokunmuş, iş ve yönetim rehberi organizasyonudur. Bugün başta İstanbul merkez ofisimiz olmak üzere yurtiçi İzmir ve Kütahya, yurtdışı ABD, Almanya, Viyana ve Toronto şubemiz ile müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş, birbirine entegre ve sürekli kendini geliştiren bir yönetim modeli sunarak çözümler üretiyoruz. Progroup, Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği Turquality Destek Programına dahil olan ya da olma yolunda emek veren şirketlerin rehberidir. Firmaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun stratejileri belirlemelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca Turquality, Stratejik Yol Haritası, Bütçe Yönetimi, Maliyet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Aile Şirketleri Yönetimi, Yalın Yönetim ve Süreç Yönetimi gibi danışmanlık hizmetleri ile birlikte, Şirket Analizleri ve uygulamalı eğitimler veriyoruz.

Türk şirketleri global arenada rekabet edebilmeleri için hangi stratejileri uygulamalı?

Türk firmalarının yerli malı kullanması, üretiminde yerel ürünleri tercih etmesi kaynaklarımızın dışarı çıkmasını engeller, ihracatın ve satışların artışını sağlar. Turquality ve Kümelenme İş Modelinde firmalar birbirini tamamlayan ürünlerin tedarik edilmesini yine birbirlerinden sağlarlarsa ithalat oranını düşürmek daha mümkün hale gelecek. Uluslararası rekabet yerine yerel rakipleri yarıştırarak milli üretimin gelişmesini sağlarız. Bunlara ek olarak yeni iş alanları ve girişim sayısını artırır. Bunun için başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, mesleki eğitim kurumları, Ar-Ge kurumları ve özel kuruluşlar bir araya gelerek yeni iş modelleri üretmeli. Bazı girişimcilerimizin ilk aklına gelen “para”, bazı girişimcilerimizin ilk aklına gelen ise “değer”dir. “Değer” düşünenler Fayda/Maliyet=- Değer formülünü kullanarak marka oluştururken diğerleri “Para, para, para!” dedikleri için oldukları yerde saymaya devam ediyorlar. Özetle, Turquality ile Ar-Ge ve inovasyonun bağlantısı ihracatın artması için önce değer oluşturmamız gerekiyor.

Turquality’de süreç nasıl işliyor ve bu program, KOBİ’lere ve diğer şirketlere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Turquality programının bir İş Modeli olarak algılanması durumunda firmaların markalaşması hızlanacak, firma gelişimine destek sağlanacak. Toplam insan kaynakları güçlenirken, Türk firmalarının marka potansiyeli ve bilinci artacak; Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması faaliyetleri daha da ivmelenecek. Şimdiye kadar yurt dışından pek çok iş modeli ithal ederek şirketlerimizi yönettik. Turquality, stratejik planlama, bütçe yönetimi, kurumsal performans, insan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yönetişim, bilişim yönetimi, pazarlama-satış yönetimi, marka yönetimi-performansı ile ürün geliştirme yönetimi konularını kapsıyor. Bunu uygulayan işletmelerin teşvik ya da destek alıp almamasının aslında bir önemi yok. Zira işletmeler bu modelle zaten maliyetlerini düşürüyor ve farklılaşıyor. Bu sayede de uluslararası rekabet gücü elde ediliyor. Turquality almış firmalarda ortalama ihracat kg. fiyatları 2.5 doları aşmış durumdadır. Turquality almamış firmalarda ortalama ihracat kg. fiyatı ise 1.5 dolar seviyesinde. Bugün yurtdışından Türkiye’ye gelen firmalar, firmalarımıza Turquality alıp almadıklarını sorup, Türk firmalarıyla çalışıp çalışmama kararını bu sorunun yanıtına göre veriyor.

Turquality, Türkiye’de yeterince tanınıyor mu ya da KOBİ’ler Turquality programından ne kadar haberdar?

KOBİ olma şartları bilindiği gibi, yıllık çalışan sayınız 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık net hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon Türk Lirasını aşmamalı. İstihdamın yüzde 73,5’ni sağlayan KOBİ’ler toplam cironun yüzde 62’sini oluşturuyor. Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 55-60’nı KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor. Ar-Ge harcamalarının yaklaşık yüzde 17’sini de KOBİ’ler yapıyor. Bu verilere sahip KOBİ’lerin maalesef kurumsal alt yapıları eksik olmasından dolayı sürekli ve sürdürülebilirliğinde sorunlar çıkıyor. Bunun için Turquality kollarını sıvayıp, KOBİ’lere de ciddi altyapı oluşturmak için 5 yıl danışmanlık desteği veriyor. Bunun dışında 5 yıldan sonrada ihracat yaptığı hedef pazarlara münhasıran pazara yönelik danışmanlık destekleri var. KOBİ’lere çeşitli zamanlarda teşvik ve destekler açıklanıyor. Daha çok KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanan KOBİ’ler Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Turquality desteklerinden çok fazla bilgi sahibi değiller. Turquality, Kurumsal Alt Yapı ile ilgili Yönetim Danışmanlığı ve Yazılım Destekleri veriyor. Turquality Programı’nın odağında, KOBİ’lerin hem kurumsal alt yapılarını oluşturmak, hem ihracatlarını artırmak hem de KOBİ’lerin markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Turquality çerçevesinde üniversite-sanayi işbirliği konusunda yapılan çalışmaları değerlendirir misiniz?

Turquality’ye girmiş olan markalarda belli başlı üniversiteler tarafından en az iki kişiye vizyon eğitimi veriliyor. Buradaki amaç Turquality’nin firmada yaygınlaştırılması. Fakat verilen eğitimler daha çok kavramsal kalıyor, asıl sorun uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Bunun için sadece Turquality alanlardan iki kişi çekip 2 ay eğitime göndermek yeterli kalmıyor. Bu sebeple tüm üniversitelere Turquality ve Markalaşma konusunda hangi bölüm olursa olsun uygulamalı dersler konulmalı. Bu konuyla ilgili şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Küreselleşme Kürsüsü’nde Turquality ve Marka Yönetimi Destekleri konusunda uygulamalı derslere başlamış bulunuyorum. Bunun tüm üniversitelerde yaygınlaşması için sosyal sorumluluk çerçevesinde çabalar sarf ediyoruz. Ayrıca MÜSİAD’da Milli Markalar Çalışma Grubu Başkanlığı’nı yürüterek; kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde Türkiye’nin markalaşmasını hızlandırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Bugüne kadar Turquality kapsamındaki şirketlere aktarılan kaynak miktarı hakkında bilgi alabilir miyiz?

23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren Turquality Destek Programı’na şuana kadar toplamda 165 firmanın 176 markası dahil olurken, 79 firmanın da 79 markası Marka Destek Programına dahil edildi. Firma ve markalara yaklaşık olarak 2 milyar TL destek sağlandı. 2018 yılı için firma başına ödenecek maksimum tutar 25.781.476 TL olarak güncellendi. Verilen desteği etkin kullanarak ihracatını yüzde 35 artıran firmalar bulunurken, Turquality’ye girip de kaynağı hiç kullanmadan tüketen firmalar da mevcut. Dolayısıyla kaynağın nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak ProGroup, Turquality programına dahil olan firmalara Turquality Stratejik Yol Haritası hazırlanmasında rehberlik ediyor ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Verilen destekleri kısaca özetleyebilir misiniz?

Firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamanın yanında uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlamak için Turquality’nin işletmelere limitsiz verdiği destekleri de şöyle sıralayabiliriz: Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler -Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: -Mağaza Dekorasyon Giderleri -Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Giderleri -Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kurulum ve Dekorasyon Giderleri -Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Mühendisler Aşçı/Şef Brüt Maaşları -Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili -Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler -Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri -Franchising Kapsamında Kira Giderleri -Danışmanlık Giderleri -Yazılım Lisans Giderleri yer alıyor.

Progroup olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Progroup Turquality kapsamında oluşturduğu stratejik yol haritası ile; Türk İş Modelleri üretimini dünyada duyuracak, Türk yerli mal ve hizmetlerini uluslararası pazara taşıyacak, Türk ürün ve hizmetlerinin bir dünya markası olmasını ve Türk girişimcilerin dünya markası olmuş şirketleri satın almasını sağlayacak. Türkiye’mi ve Türk iş insanını, çalışanını ve halkımı çok seviyor ve güveniyorum. Zamanında nasıl cephelerde dedelerimiz mücadele verdiyse, biz de ekonomik cephe de gerekirse sıcak cephede yer alıp, onların refahı ve mutluluğu için savaşmaya devam edeceğiz. Böyle düşünmeyen ve insan görünümündeki iş yapmama uzmanlarının sayısını azaltmak için ‘çıldırıyoruz eğitim programı’ başlatıyoruz. Üniversite, kamu ve reel sektörü ile ilgili kümelenme çalışması yapacağız. Bir de yerli ve yabancı danışmanlık firmalarını bir çatı altında toplamak istiyoruz. Yeni danışmanlık firmaları satın alacağız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.