Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığına aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesine gerek olmadığına karar verdi. CHP'nin bu konudaki itirazını bugün gündemine alarak görüşen YSK, itirazı oybirliği ile reddetti.

YSK'nın bu kararının en güçlü dayanağını, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) aynı konuda daha önce verdiği örnek karar oluşturdu. AYM, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun bazı maddelerinin "iptali" talebiyle CHP'nin 2012 yılında açtığı davada, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan cumhurbaşkanları ile başbakan ve bakanların adaylık sürecinde görevlerinden istifa etmelerine gerek olmadığı kararı vermişti.

Resmi Gazete'nin 1 Ocak 2013 tarihli sayısında yayımlanan AYM kararında, Anayasa'nın 114. maddesine göre

Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları dışındaki bakanlar ve başbakanın genel seçimlerde görevlerinden istifa etmelerine gerek olmadığı hatırlatılarak, bu kuralın cumhurbaşkanlığına adaylık durumunda da geçerli olacağı vurgulanmıştı. 

AYM'nin bu gerekçesini dikkate alan YSK, ayrıca Anayasa, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ve Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu'nda da, cumhurbaşkanlığına aday olacak başbakanların istifalarını zorunlu kılan herhangi bir düzenleme bulunmadığını değerlendirerek, CHP'nin itirazını oybirliği ile reddetti.

YSK'nın bu kararına göre, cumhurbaşkanlığına aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık görevinden istifa etmesi gerekmeyecek. Bu karar, gelecekte yapılacak diğer cumhurbaşkanlığı seçimleri için de örnek teşkil edecek ve cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacak cumhurbaşkanları ile başbakan ve bakanlar adaylık sürecinde görevlerinden istifa etmek zorunda kalmayacaklar.

YSK BAŞKANI'NDAN DA AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesine yönelik taleplerin reddiyle ilgili, "Başbakan'ı, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsünde olmamakla birlikte yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri kapsamında değerlendirmek ve kabul etmek mümkün görülmemiştir" dedi. Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin dün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının kesinleşmesi nedeniyle, YSK'ya 6271 sayılı Kanun'un 11. maddesi gereğince görevinden ayrılmış sayılması gerektiğine ilişkin taleplerde bulunulduğunu anımsatan Güven, itirazların Kurul tarafından bugün değerlendirildiğini belirtti.

Anayasanın 114. maddesinde sadece TBMM genel seçiminden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının çekileceğini hükme bağladığını, diğer seçimlerde bakanların istifalarının öngörülmediğini anlatan Güven, buna paralel olarak düzenlenen 298 sayılı Kanun'un 65. maddesinde, seçim propagandasının başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününe kadar Başbakan ve bakanların yurt içindeki seçim propagandası gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarının düzenlendiğini aktardı.

YASAYLA DÜZENLENMİŞTİR

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde, Cumhurbaşkanı adaylarının görevden ayrılması ve göreve dönmesinin düzenlendiğini, istifa etmesi gerekenlerin sayıldığını vurgulayan Güven, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yüksek yargı organları, silahlı kuvvetler mensupları gibi özellik arz edenler veya yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları gibi tereddüte neden olabilecek olanlar görev ünvanı olarak ismen sayıldığı halde, hem siyasal fonksiyonu bulunan hem de idarede en yetkili amir olarak yer alan, bu nedenle dikkate değer bir özellik taşıyan bakanlardan söz edilmemiştir. Bu nedenle, Başbakanın, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsünde olmamakla birlikte yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri kapsamında değerlendirmek ve kabul etmek mümkün görülmemiştir."

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI VAR

Anayasa Mahkemesinin, ilgili hükmü içeren 6271 sayılı Kanun'un 11. maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddettiğini de anımsatan Güven, Yüksek Mahkeme'nin 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar gerekçesinde, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların diğer kamu görevlileriyle aynı hukuksal durumda olduklarının söylenemeyeceğinden bu kişiler bakımından cumhurbaşkanlığına aday olmaları halinde görevden çekilme zorunluluğu getirilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olmadığının belirtildiğini aktardı.

Sadi Güven, "Anayasanın 114, 298 sayılı Kanunun 65, 6271 sayılı Kanunun 11. maddeleriyle Anayasa Mahkemesinin oy birliğiyle verdiği karar birlikte değerlendirilerek, cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Sayın Başbakan'ın istifasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi. Gerekçeli karar yazıldığında kamuoyuna duyurulacak" dedi.