İstanbul 27’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Sabri Çelebi ile Çelebi’den şikayetçi olan E.Y. katılmadı. Olaya ilişkin dosyaya gelen bilirkişi raporunda elindeki pala ile etrafa saldırdığı belirtilen Çelebi’nin, yanına gelen kadının bel bölgesine palanın yan tarafı ile vurduğu daha sonra da kadının sırtına tekme ile vurduğu belirtildi. 

PALA SİLAHTAN SAYILDI

Suçun silahtan sayılan pala ile işlenmesi nedeniyle cezayı yarı oranında artırarak 270 gün adli para cezasına çıkartan mahkeme, Çelebi’nin suçun ikrar etmiş olmasını lehine takdiri indirim sebebi kabul ederek cezasını 225 gün adli para cezasına indirdi. 225 gün karşılığında Çelebi’yi 9 bin TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, para cezasının 4 eşit taksitle ödenmesine hükmetti.

MAHKEME AMACI DİKKATE ALDI

Davayı 3’üncü oturumunda karara bağlayan mahkeme, Çelebi’yi, bankacı E. Y.’yi yaşamını tehlikeye sokmayacak ölçüde kasten yaraladığı gerekçesiyle, suçun işleniş şekli, zamanı, yeri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu ve sanığın güttüğü amacı da göz önünde bulundurarak 180 gün adli para cezasına çarptırdı.

SUÇ İŞLEMEYECEĞİ KANAATİ OLUŞMADI

Verilen adli para cezasını yasal imkan bulunmadığı gerekçesiyle ertelemeyen mahkeme, Çelebi’nin kişilik özelliklerini, duruşmadaki tutum ve davranışları ile daha önce aynı suçtan tekerrüre esas teşkil etmeyen mahkumiyeti bulunduğunu da göz önünde bulundurarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılamadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.