Fatih Yürük Kimdir?

Fatih Yürük 1978 yılında Van Tuşba İlçesinin Dağönü Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Van’da tamamlayan Yürük, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dijital medya reklamcılığı alanında Google ADS ve sosyal medya reklamcılığının yanı sıra, E-ticaret alanında da eğitimler alarak bu sektörde kendisini geliştirmiştir. Bu çalışmaların ışığında E-Ticaret alanında faaliyet gösteren birçok firmaya danışmanlık yapmıştır. Yürük, son yıllarda yükselişte olan WEB3 alanında da çeşitli eğitimler alarak deneyim ve ilerleme sağlamıştır.

Neden Belediye Başkanlığı?

Bir yerde eğer çözülemeyen sorunlar var ise, bir kurtarıcı beklemek doğru olmaz. Bu sorunları görüp okuyabiliyorsanız ve çözebileceğinize inandığınız an görev almaktan çekinmemeniz gerekiyor.

Buradan yola çıkıldığında ise belediye başkanı olmanın getirdiği sorumluluk, tüm bu sorunların en iyi şekilde çözümünü sağlamak olmalıdır. Belediye yönetmek istemenin temel dinamiği, bir önceki yönetimden daha iyisini yapabilme iddiasında ve iradesinde olabilmektir. Bu iddiada bulunabilmek için de halkın gerçek ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların ne oranda karşılanabildiğini, eksiklerin doğru tespit edildiğini, bu ihtiyaç ve eksiklerin nasıl giderilebileceğini halka en doğru ve en anlaşılır bir dille anlatabilmektir.

Tuşba’da doğmuş ve büyümüş biri olarak, halkın ihtiyaçlarını en yakından gözlemleyebilen kişilerden biriyim. Bölgeyi sık sık gezerek halkın sorunlarını, taleplerini birebir mülakatlarla kendilerinden dinleyerek, varsa çözüm önerilerini de notlarıma ekleyerek bölgenin genel bir fotoğrafını oluşturmaya çalışıyorum.

Layıkıyla yerine getirebileceğime inandığım belediye başkanlığını, parçası olduğum Tuşba halkı ile el ele vererek, her vatandaşın eşit hizmet alma hakkı olduğu bilinci ile icra etmek istiyorum. Değerli Tuşba halkından, ortak hayalimiz olan daha güzel bir Tuşba için desteklerini bekliyorum.

Projeleriniz Nedir?

Yıllardır ne bölgeden ne de Tuşba’dan kopmadım. Tuşba kendimi en iyi hissettiğim yerlerin başında geldiği için yılın yarısından fazlasını ilçede geçirmekteyim. Tuşba’nın öncesini de bizzat yaşayarak tecrübe ettiğim için halk olarak yaşadığımız sıkıntıların ilk elden tanığıyım. Bu sorunların çoğunun günümüzde de devam ettiğini görmek bizi çok üzmektedir. İş hayatımdan edindiğim tecrübelerimden çıkardığım bir ders var şöyle ki; Bir sorunu veya ihtiyacı doğru tespit edebilir, kaynaklarınızı doğru kullanır ve liyakatli kadrolarla çalışırsanız başarı kaçınılmazdır.

Sadece Tuşba özelinde değil Van için de söyleyebileceğim şey; sorunların aynı olduğu fakat yöneticilerin bakış açılarının sabit olduğudur. Siyasi menfaat veya kariyer için hizmet etme refleksi; görev süresini kapsayacak nitelikte kısa sürede göz boyayabilecek fakat temel ihtiyaçların uzun vadeli olarak karşılanmasından uzak, gerçek ihtiyaçları perdeleyen bir engele dönüşmektedir. Bu bakış açısı, uzun vadeli hizmet ve liyakatli kadro gibi sorun çözebilecek unsurları ikinci-üçüncü sıraya itmektedir. Hâlbuki bütün bu sorunların altından kalkabilecek irade ve yetişmiş personel gücüne sahibiz.

Van’da siyasetçi ve çiftçilerin bir araya gelerek kurduğu Van Tarımsal Ürünleri İşletme Kooperatifi bunun bir örneğidir ve bu çok değerli bir girişimdir.

Kooperatifleşme ile halkın ekonomik olarak rahat bir nefes almasını sağlayabilirsiniz. Eğer doğru yerden bakarsanız halk verdiğiniz hizmeti en derinden hissedecektir. Örnek vermek gerekirse eğer; bir ilçede su sorunu varsa ve insanlar suya ulaşamıyorsa fakat siz su sorunu orta yerde dururken sokaklara kilit taşı yapmaya öncelik verirseniz halkın sıkıntılarını hem anlayamamış hem de giderememiş olursunuz.

Tuşba ilçesi de birçok ilçe gibi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Hayvancılık ve tarım her yıl hissedilir derecede azalıyor. Bu azalma ister istemez halkı göç etmek zorunda bırakıyor. Halkı doğduğu topraklarda refaha kavuşturarak bu sorunu listedeki ilk sıralara koymak zorundayız.

Bu olumsuz duruma karşılık projeler geliştirip üretim planları hazırlamak gerekmektedir. Örneğin; Boş arazilerin üretime katılması, hangi araziye hangi tohumun ekilmesi gerektiği, doğru gübre, doğru ilaçlama ve sulama gibi tarımda hayati önemi olan teknik konuların, uzmanları tarafından çiftçiye öğretilmesi ve teşvik edilmesi.

Tarımın yanı sıra kentin en önemli potansiyeli olan hayvancılık aynı hassasiyetle desteklenmelidir. En önde gelen ürün olarak sütün gerçek değerine kavuşabilmesi için süt merkezleri vb. projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Tüm bu projelerin bize sağlayacağı en önemli çıktılardan biri ise kadınlara istihdam sağlamak olacaktır. Kadınların yetkinliklerini ve bilgilerini arttıracak eğitim/kurs ile desteklendikleri taktirde, toplumun gelişmesinde en önemli rolü oynayacaklarından şüphem yoktur.

Bir belediyenin asli görevleri olan alt yapı, ulaşım, temizlik hizmetlerinin yanı sıra yoksulluğa karşı politikalar geliştirerek istihdamın önünü açmak da görevlerimizden sadece bir tanesidir. Dezavantajlı grupların hayata katılımını sağlamak, şeffaf, hesap verebilirlik ilkesine sadık, halkın kendisini yönetimin içinde hissedebildiği, ulaşılabilir ve katılımcı bir idare mantığını hayata geçirmek, halkla daha iyi kaynaşmayı ve kolektif bir iş birliğinin önünü açacaktır.

Alt yapı, imar, çevre, eğitim, sağlık, kültür sanat, sosyal hizmetler ilçemizi özellikle ekonomik olarak inşa ve ihya etme odaklı projeler hizmetler sunmak için el birliği ile çalışacağız.

Sıraladığımız bu hedeflere ulaşabilmek için yolumuzu açacak olan en önemli itici güç ise gençler olacaktır. Gençlerimizin bu hedeflere uygun olarak donatılması ve hayata katılmaları için elimizden geleni yapmak zorundayız. Zira olumlu yönde ilerleme ve değişim sağlayabilmek için dünyaya entegre olmuş, bilimi, teknolojiyi, sanatı, sporu ve günceli daha iyi özümseme yeteneğine sahip olan sınıf gençlerimizdir.  

Özetlemek gerekirse; doğup, büyüyüp göç ettiğimiz değil; doğup, büyüyüp yaşamımızı huzur ve mutlulukla sürdürdüğümüz bir Tuşba hayali ile ilk adımı atmış bulunmaktayım. Tüm Tuşba halkının desteğini bekliyorum.