İSTANBUL, 27 Haziran () - Halkın önümüzdeki dönemde kazançlarından kaynak ayırarak tasarruf etme olasılığını ölçen endeks Haziran ayında büyük ölçüde düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Haziran verilerine göre, halkın tasarruf etme ihtimali yüzde 9.8 gibi oldukça yüksek oranda azaldı.

Böylece, Mayıs ayında 26.6 değerinde olan endeks, Haziran ayında 24.0 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösterdi. Tüekitici Güven Endeksi'ndeki tüm değerler 70 ile 100 arasında değişirken, tasarruf olasılığını gösteren değer 20'li düzeylerin üzerine çıkamıyor.

GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Endeks verilerine göre, genel Tüketici Güven Endeksi de Haziran ayında yüzde 3 azaldı ve Mayıs ayındaki 76 değerinden Haziran ayında 73.7 değerine düştü.

Buna bağlı olarak, Mayıs ayında 102.7 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3.9 azalarak, Haziran ayında 98.7 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİNDE BOZULMA

Hanenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.4 azaldı. Mayıs ayında 93.1 olan endeks değeri Haziran ayında 90.9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.
Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 0.5 oranında azalarak, Haziran ayında 81.2 değerine düştü. Bu azalış, işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki artıştan kaynaklandı.