İSTANBUL 2. Sulh Ceza Hakimi Hulusi Pur tarafından gece yarısı başlatılan operasyonda, aralarında eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 22 kişi hakkında verilen arama ve el koyma kararında şu ifadelere yer verildi: 

“Soruşturma evrakı ve eklerin incelenmesinde, şüpheliler hakkında TCK'nın 312, 316, 327, 204, 257, 244, 132 maddeleri uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında aşağıda isimleri azılı şüphelilerin belirtilen adreslerinde ve müştemilatları ile şüphelilerin üst aramalarından elde edilecek suç unsurları ile bu adreslerde elde edilebilecek iletişim ve bilişim araçları, dokümanlar ile belgelerin incelenebilmesi, inceleme sonucu ele geçirilecek suç ve suç unsurları ile tahkikata konu edilebilecek malzemelere el konulabilmesi bakımından bir defaya mahsus (22 Temmuz 2014) gününden geçerli 3 gün gündüz vakti gerektiği takdirde gece vakti CMK 119 maddesi gereğince arama kararı, CMK 123, 127, 134 maddeleri gereğince elde edilecek suç delillerine el koyma ve inceleme kararı verilmesi talep edildiği, evrak kapsamına göre CMK 116 maddelerin göre somut delillere dayalı kuvvetli şüphenin mevcut olduğu anlaşılarak talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur"
22 ismin sıralandığı kararda yer alan isimlerden bazıları şunlar: Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Yılmaz, Hayati Başdağ, Serdal Gürdalı.

Kararda suçlar ise şöyle belirtiliyor:
TCK 312: Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek
TCK 316: Kanunda belirlenen suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere anlaşma
TCK 327: Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin
etmek
TCK 204: Resmi belgede sahtecilik
TCK 257: Görevi kötüye kullanma
TCK 244: Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme
TCK 132: Haberleşmenin gizliliğini ihlal