Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'na bağlı memurlar, Torba Yasa Tasarısı'nı protesto etmek amacıyla 5 Haziran 2013'de bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

KESK adına konuyla ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi'nde basın açıklaması yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Sekreteri Serdal Savaşçı, bu yasa ile kamu çalışanlarının umutlarının karartıldığını iddia etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapmış oldukları toplantıların ardından uzlaşma sağladıkları hiçbir konuya yasa tasarısında yer verilmediğini savunan Savaşçı, "Torba Yasa Tasarısı'nda, 2012-2013 toplu sözleşme sürecinde görüşülmesine izin verilmeyecek Kamu Personeli Danışma Kurulu'na havale edilen 161 konunun yurt dışı nakliye hiç birisine ilişkin tek bir düzenleme bile yer almamaktadır. Yıllardır kadro bekleyen yüz binlerce sözleşmeli ve geçici personelin beklentisi boşa çıkartılmıştır" dedi.

5 Haziran 2013'de yasayı protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını ifade eden Savaşçı, "Bu mücadele vicdanlarında, torbalarında emek karşılığından başka bir şey taşımayanlara karşı umut ve insana dair ne varsa taşıyanların mücadelesidir. Bu mücadele yaşamı sevgiden tuğlalarla yeniden kurma mücadelesidir. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir" diye konuştu.