Başpolislik sınavında 100 üzerinden 3 alan aday çok daha zor olan komiser yardımcılığı sınavında 79 puan aldı. Soru ve yanıtların önceden adaylara ezberletildiği kaydedildi
Sınavlarda soruların çalınıp önceden dağıtılmasından akraba kayırmacılığına (nepotizm) kadar pek çok skandal yaşanıyor. Belgelere göre, ortaokul mezunu kişilerin cevaplayabileceği soruların sorulduğubaşpolislik sınavında 100 üzerinden 3 alan adaylar, en az üniversite öğrencilerine yöneltilecek cinstensoruların sorulduğu komiser yardımcılığı sınavında 79puan aldı.

Usulsüzlük, 5 Mart 2011'de yapılan baş polislik sınavı ile 25 Mart 2011'de yapılan komiser yardımcılığı sınavındaki sorular ve puanlar karşılaştırılınca ortaya çıktı. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi sorularının yüzde 10, genel yetenek ve genel kültür sorularının yüzde 20, polisi ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları sorularının ise yüzde 70 oranında olduğu baş polislik sınavı komiser yardımcılığı sınavıyla kıyaslandığında çok daha basit nitelikte bir sınav. 

Komiser yardımcılığı sınavında Anayasa ve İdare Hukuku'ndan 10, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndan 20, Polis mevzuatından 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nden 10, İnsan Hakları'ndan 10 ve genel kültürden 10 soru soruluyor. Baş polislik sınavında 100'üzerinden 3 alan bir adayın çok daha zor olan komiser yardımcılığı sınavında 79 puan aldığı dikkat çekti. Yine baş polislik sınavında 40 alan bir adayların komiser yardımcılığı sınavında 80, 55 alan bir başka adayınsa 93 aldığı göze çarptı.

'SORULAR EZBERLETİLİYOR'

Komiser yardımcılığı sınavının mağdurlarından olan polis M. U. Sabah'a şu önemli açıklamalarda bulundu:
"Paralel yapıya yakın polis ağabeyler bir hafta önceden soruları ve cevapları alıyor. 100 sınav sorusundan 80'ini Polis Akademisi'ndeki hocalar hazırlıyor. Soruların önceden verildiği ve cevapların ezberlendiği evlere girilirken cep telefonları toplanıyor. Bu toplantılara katılan biri benim devreme itiraf etmiş. 80 soruyu yarım saat süreyle çalışıyorlar.Dershanelerindeki gençlere de 'Hiç bir şey olmazsanız sizi polis yaparız' diyorlar."

M. U.'nun verdiği bilgiye göre 2012 Komiser Yardımcılığı sınavına başvurular 7 Şubat krizi nedeniyle uzatıldı. 25 Mart'taki sınava 10 gün kalan harçların yatırılmaması gerekçe gösterilerek başvuru tarihi ertelendi.

Sonra da sorular yine belirli kişilere sızdırıldı. Bu sınavda baraj 87 iken 330 kişi bu sınavda 90 puan ve üstü aldı. Puanların yüksek çıkmasının sebebiyse sorularının dağıtılmış olması. Sınavla ilgili şikâyette bulunanların açıklamalarına göre 2 yıllık bir çalışma ile bir polis 80 civarı not alabilirken, tam 330 kişi 90 ve üzeri puan aldı. Şikâyetçiler bu sınavın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün komisyonlarınca değil, ÖSYM gibi bağımsız bir kurum tarafından yapılmasını talep ediyor.

SINAVLARI KAZANANLARIN ÇOĞUNLUĞU İSTİHBARATÇI

Komiser yardımcılığı sınavını kazanan 500 kişiden yaklaşık 200'ü istihbarat daire başkanlığı ve şubelerinde görevli 2008, 2009, 2010, 2011 sınavlarında da kazananların yaklaşık üçte biri yine istihbarattan. Sınavlarda mağdur olmuş polis eşleri, devlet büyüklerine gönderdiği şikâyet mektuplarında soruların belirli adaylara önceden verildiğini iddia etti. 

Eşi komiser yardımcılığı sınavına giren bir ihbarcı, tanıdığı bir kişinin sorulardan birinin cevabının Abdülmecit olduğunun söylendiğini ve söz konusu sorunun sınavda çıktığını açıkladı. Bu arada komiser yardımcılığı sınavlarda soruların yüzde 20'sini Başbakan Erdoğan'la ilgili bir tweetinde küfürlü ifadeler kullandığı için Polis Akademisi'nden atılan Önder Aytaç'ın hazırladığı belirtiliyor.

SOYADI BENZERLİKLERİ

Sınavlarda mağdur olanların hazırladığı şikâyet dilekçesinde, 25 Mart 2012'de yapılan komiser yardımcılığı sınavını kazananlardan aynı soyada sahip olanlar arasında akrabalık ilişkisinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Sınavı kazanan 500 kişiden 68'inde soyadı benzerlikleri saptandı. 2011 komiser yardımcılığı sınavını kazananlar arasında da 9 karı kocanın olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde sorumlular hakkında görevi kötüye kullanmak, ayrımcılık yapmak suretiyle devlet içinde örgütlenmek suçlarından işlem yapılması istenildi.