Konya’da, 2 bin 318 adet 2/B arazisine bin 570 adet başvuru yapıldı. Satış işlemleri tamamlanan 2/B taşınmazlarının hak sahiplerine tapuları verilmeye başladı.

Konya Defterdarı Şahin Özmertyurt, “5831 Sayılı kanunla Ocak 2009 tarihinde konu meclisimizde yeniden ele alınmış ve 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi kapsamındaki taşınmazların kadastrosu yapılarak fiili kullanıcıları tespit edilmek suretiyle hazineden tescil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna paralel olarak önemli bir mutabakat da kabul edilen ve yürürlüğe giren 6292 sayılı yasa ile hükümetimiz ve dolayısıyla bakanlığımızın önemli projelerinden biri olarak hayata geçirilmiş ve bugün itibariyle mesrur yasa toplum hayatında önemli bir rahatlamaya sebep olmuştur. Zira iş bu yasanın muhatabı ülkemizde total anlamda 410 bin hektar alanda 560 bin civarında bir hak sahibini ilgilendirdiği önemli bir hacme sahiptir. 6292 sayılı yasa ile ilgili yukarıdaki miktarda toprak parçası yasal olarak ekonominin ve dolayısıyla halkımızın emrine tahsis edilmiş olacaktır. Tasarrufa kısıtlanmış olan bu büyüklükte ve parsel bazında 560 adet taşınmaz artık başka entegre vidası olan 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının uygulama kabiliyetini artıracak kentlerimiz yeni bir kimlik kazanmış olacak. Gayrimenkullerin ve imarların el değiştirmesi nedeniyle de gayrimenkul piyasanın gazı alınmış olacaktır” dedi.

KONYA’DA 2 BİN 318 2/B ARAZİSİNE BİN 570 BAŞVURU

Konya'da yaklaşık olarak 9 milyon 405 bin 497 metrekare ve 2 bin 318 adet 2/B arazisi bulunduğunu ifade eden Özmertyurt, “6292 sayılı orman köylülerinin desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanuna göre ilimizde 22 Mayıs 2013 tarihi itibariyle hak sahipliği olan Meram ilçesinde 326, Selçuklu’da 29, Akören’de 4, Beyşehir’de bin 210, Bozkır’da 20, Çumra’da 3, Derbent’de 20, Doğanhisar’da 130, Güneysınır’da 58, Hüyük’te 302, Ilgın’da 191, Seydişehir’de 22, Hadim’de 3 adet olmak üzere toplam 2 bin 318 adet 2/B arazisine toplam bin 570 adet başvuru yapılmış olup, başvuru oranı yüzde 67.73’tür. Söz konusu 2/B taşınmazlarının satış işlemlerine başlanmış olup, bunlardan Selçuklu ilçesi Selahattin köyünde bulunan 1 adet taşınmazın satış ve tapu işlemleri tamamlanmış, diğer taşınmazların işlemleri ise halen devam etmektedir” diye konuştu.

6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİBİ

6292 Sayılı Kanunun tanıtılması ve özellikle kamuoyuna 2/B kullanıcılarına duyurulması maksadıyla bir çok çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Özmertyurt, 6292 sayılı kanuna göre tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre bu taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedeline itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenlerin hak sahibi sayıldığını kaydetti.

BAŞVURU VE SATIŞ BEDELİ İLE TAKSİTLENDİRME

Başvuru ve satış bedeli ile taksitlendirme hakkında da bilgi veren Özmertyurt, “6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcısı ve üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi 26 Şubat 2013'de sona ermiştir. 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerin başvuru süresi güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 8+2 aydır. Tarımsal amaçlı kullanılanlarda satış bedeli; tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlar ile bu taşınmazların üzerinde bulunan tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu kısımlarda rayiç bedelin yüzde 50’sidir. Tarımsal amaç dışında kullanılanlarda satış bedeli; 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50’si, fazlası için rayiç bedelin yüzde 70’dir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanmaktadır. Taksitlendirme taleplerinde belediye ve mücavir alanı sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenir. Başvuru bedeli kaldırılmıştır” şeklinde konuştu.

HAK SAHİBİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Yapılacak tebligat üzerine en geç 3 ay içerisinde taşınmazın satış bedelini yatırması istenilen hak sahiplerinin, satış bedelini peşin veya taksitle ödediğine dair tahsilat makbuzuyla birlikte 3 adet fotoğraf, tüzel kişiler için gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilini ve imza sirkülerini gösterir yetki belgesiyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bu yasanın Konya’nın 31 ilçesinden 13 tanesini kapsadığını da hatırlatan Özmertyurt, "20 milyon metrekare civarında bir taşınmazı 15 tane büyük yatırımcıya devretmek üzereyiz. Bu konuda işlemler devam etmekte. Burada da amaç tabi ki devletimize hem istihdam oluşturmak, hem ekonomiye canlılık getirmek, vatandaşımızın devlet adına katma değerini almak” dedi.

Konya Defterdarlığı olarak görevli bulunduğu Konya’da bu problemin halledilmesinde emek verdiği için kendisini çok şanslı ve mutlu hissettiğini ifade eden Özmertyurt, yasanın yapımında katkısı olan milletvekillerine ve diğer bürokratlara teşekkür etti. Açıklamaların ardından Şahin Özmertyurt tarafından 2/B yasasıyla satış işlemleri tamamlanan Hasan Hüseyin Çevik'e tapusu verildi.