DENİZLİ'de, 38 üyeli meclisin 5 sandalyesine sahip MHP, 4 komisyonda üyelik verilmemesi üzerine dava açtı. Denizli İdare Mahkemesi, açılan davada komisyona seçilecek üyelerin dağılımın nisbi temsil sistemine göre değil, basit sistemle belirlenmesi yönünde karar vererek yürütmeyi durdurdu.

Yerel seçimlerde kentin büyükşehir olmasıyla kurulan iki metropol ilçeden Merkezefendi Belediyesi'nde 38 kişilik belediye meclisi, 21 AK Parti, 12 CHP ve 5 MHP'li üyeden oluştu. Meclisin Nisan ayında yapılan ilk oturumunda oluşturulan 4 komisyona 5'er kişilik üye seçimi yapıldı. Belediye meclisinde MHP'nin üye sayısı dikkate alınarak komisyonlarda üyesinin olamayacağı yönünde karar verildi. MHP'li üyelerin itirazına rağmen 4 komisyon için seçimler yapıldı ve tüm komisyonlar 3 AK Parti ve 2 CHP'li üyeden oluştu.

MHP'Lİ AVUKATTAN DAVA
Komisyonlar seçimlerin ardından çalışmaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li Grup Başkanvekili Avukat Yusuf Garip, Denizli İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle iptal dava açtı. Garip, başvurusunda komisyonlara seçilecek üyelerin belirlenmesinde Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin ihtisas komisyonlarının oluşumu maddesinin dikkate alınarak nisbi temsil sisteminin uygulandığını, 5 bin 393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerinin dikkate alınması gerektiğini, temsilde adalet ilkesinin gözetilmediğini, yerel seçimlerde yüzde 21 oy almasına rağmen komisyonlarda partisinin temsil edilemediğini belirterek kararın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

"NİSPİ TEMSİL MEVZUATA AYKIRI"
Açılan davayı inceleyen Denizli İdare Mahkemesi, ülke genelinde emsal oluşturabilecek bir karar verdi. Mahkeme belediye meclisinde komisyonlara üye seçiminin nisbi temsil sistemiyle değil basit oran uygulanması gerektiğini belirterek, 13 Nisan'da yapılan ve 33 evet 5 ret oyuyla kabul edilen komisyon üyelikleri seçimiyle ilgili meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında 5 bin 393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun ihtisas komisyonları başlıklı 24'üncü Maddesi'nde ihtisas komisyonlarının her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanmasıyla oluşturulacağı düzenlemesinin yer aldığını, her ne kadar davalı idare tarafından komisyonlardaki partiler arası üye dağılımının İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca nisbi temsil yöntemine göre belirlenmesi gerektiği belirtilse de nisbi çoğunluğun komisyona üye seçimiyle ilgili olduğu, komisyondaki partiler arasındaki üye dağılımının basit oranla belirlenmesi yönünde özel bir düzenleme bulunduğunu, nispi temsil metodunun uygulanmasının mevzuata açık aykırılık oluşturacağını vurguladı.

"YENİDEN SEÇİM YAPILMALI"
Mahkeme kararında, Danıştay 8'inci Dairesi'nin bu yönde 19 Şubat 2014 tarihli kararı olduğunu belirterek, oluşturulan komisyonların alacakları kararların demokratik temsil tesis edilmeden alınması nedeniyle telafisi imkansız zararlar doğuracağının açık olduğunu vurgulandı. Yürütmenin durdurulmasına itiraz yolu açık olmak üzere karar verdi. Yasaların açık olduğunu, mahkemenin verdiği kararın emsal teşkil edeceğini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Yusuf Garip, şöyle dedi:
"Merkezefendi Belediye Meclisi'nin komisyon seçimlerinde 5 üyemizin itirazına rağmen komisyonlara parti üyelerimiz alınmadı. Seçimlerde nispi temsil sistemi dikkate alınarak yüzde 20'nin üzerinde halktan destek almış bir partinin temsilcileri komisyonlara seçilmedi. Yaptığımız itirazlar dikkate alınmadı. Mahkemeye haksızlığın giderilmesi için dava açtım. Mahkeme itirazımızın haklılığını ortaya koydu ve yürütmenin durdurulması kararı verdi. Bu karar Türkiye'de birçok ilçe ve belde belediyesi için de emsal teşkil edecek bir karardır. Merkezefendi Belediye Meclisi Ağustos ayında yapacağı toplantıda mahkeme kararını dikkate alarak komisyon seçimlerini yeniden yapmalıdır. Bu yapılmazsa komisyonların bundan sonra alacağı kararlar hukuki nitelik taşımaz."

YENİ DAĞILIM NASIL OLACAK?
Denizli Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Yusuf Garip dağılımın nasıl olması gerektiği konusunda şunları söyledi:
"Basit oran siyasi partilerin meclisteki üye sayısının meclis tam üye sayısına bölünerek ağırlıklarını belirlemektir. Bizim yaptığımız hesaba göre MHP'nin 5'er kişilik komisyonlarda birer üye ile temsil edilmesi gerekir. Beş kişilik komisyonlarda 3 AK Partili, 1 CHP'li ve 1 MHP'li üye bulunmalıdır. Bu sayılar belirlenip mecliste komisyonların üyeleri yeniden seçim yapılarak belirlenmelidir."