Özellikle Türkiye ve Rusya'dan gelen turistlerde önemli artışlar gözlendiğini ifade eden Mehmet Ferman Doğan, ülkenin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Doğan, Azerbaycan'ın turizm potansiyelini artırmak için altyapı ve tanıtım çalışmalarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade etti. Ülkenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzelliklerinin de turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan'ın turizm sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelmesi için uluslararası pazarlarda daha etkin bir tanıtım stratejisi izlemesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Ferman Doğan, Azerbaycan'ın turizmdeki potansiyelini tam anlamıyla değerlendirebilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve turizm eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, ülkenin turizm altyapısının geliştirilmesi ve turistlerin memnuniyetini artıracak hizmetlerin sunulması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin çeşitlendirilmiş turizm segmentlerine odaklanması gerektiğini belirten Doğan, doğal güzelliklerinden ve tarihi mirasından faydalanarak kültürel turizm, doğa turizmi ve sağlık turizmi gibi alanlarda potansiyeli olduğunu söyledi.

Sağlık turizmi alanında da önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Doğan, Azerbaycan'ın sağlık turizmi için gerekli altyapıya ve hizmetlere sahip olduğunu ifade etti. Ülkenin sağlık turizminde daha fazla tanıtım yapması ve uluslararası pazarlarda daha görünür olması gerektiğini belirtti.

Mehmet Ferman Doğan, Azerbaycan'ın turizm potansiyelini değerlendirirken sürdürülebilir turizm anlayışının önemine de vurgu yaptı. Ülkenin turizm faaliyetlerini doğal ve kültürel kaynaklarına zarar vermeden sürdürebilmesi için çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak planlamalar yapması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Turizminde Uçak Seferlerinin Rolü

Turizm sektöründe uçak seferlerinin önemine vurgu yapan Mehmet Ferman Doğan, Azerbaycan'ın turizm potansiyelini artırmak için uçuş noktalarının çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ve Rusya ile karşılaştırıldığında uçuş sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Doğan, charter uçuşlarının düzenlenmesi ve uçuş fiyatlarının rekabetçi hale getirilmesinin turist akışını artıracağını belirtti. Bu sayede Azerbaycan'a gelen turist sayısının artacağını ve ülkenin turizm gelirinin artırılabileceğini, ayrıca uçuş noktalarının çeşitlendirilmesinin turizm sektöründe istihdamı artıracağını ve yerel ekonomilere katkı sağlayacağını da vurguladı.