Mersin İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyesi Celal Alçamlı, Ar-Ge Komisyonu ile Çevre ve Sanayi Komisyonu’nun ortak raporunu oy çokluğuyla kabul eden İl Genel Meclisi’nin, Mersin-Adana 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nın aceleye getirilmemesi ve başta Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere doğal çevreye zarar verecek yatırımların plana işaretlenmemesi yönünde karar aldığını bildirdi.

Alçamlı, CHP’li İl Genel Meclisi üyesi Halil Ünal birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İl Genel Meclisi Ar-Ge Komisyonu ile Çevre ve Sanayi Komisyonu’nun oy çokluğu ile kabul edilen ve sahil bandına kurulması muhtemel nükleer santral, çimento fabrikaları ile termik santraller konusunda hazırlanan ortak raporunu açıklayan Alçamlı, Mersin-Adana 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu çerçevede Mersin Valiliği’nin yaptığı toplantılara İl Genel Meclisi üyelerinin çağrılmadığını öne süren Alçamlı, çevre düzeni planlarında il genel meclislerinin Büyükşehir belediyeleri ile birlikte onayının gerektiğini söyledi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile büyükşehir belediyesi meclislerine ve il genel meclislerine çevre düzeni planını onaylama yetkisi tanındığına işaret eden Alçamlı, “Ancak, sonradan çıkartılan 664 sayılı KHK ile bu yetki geri alınmaktadır. Yürürlükteki kanunların, çıkartılan kararnamelerle ortadan kaldırılmak istenmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu, kabul edilemez, hukuka aykırı, yanlış bir uygulamadır” dedi.

Çevre düzeni planlarına dair yönetmeliklerde, planlama yapılırken, ‘çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi yasal bir zorunluluktur’ hükmünün yer aldığını anımsatan Alçamlı, “Oysa Mersin’de turizm alanı, tescilli doğal sit yaşam alanı ve tarım havzaları olarak belirlenen alanlar, yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santrali, termik santraller, çimento fabrikaları, Kayraktepe Barajı, hidroelektrik santralleri, Kazanlı Sülfirik Asit tesisleri, Karaduvar Doğalgaz Çevrim Santrali gibi yatırımlardan çok olumsuz etkilenecektir. Geri Dönüşümü mümkün olmayan çevre felaketlerine neden olacak, insan ve çevre sağlığını bozacak olan bu yatırımların yapılmasına karşıyız. Başta Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere bu yatırımların 1/100.000’lik Mersin-Adana Çevre Düzeni Planı’nda işaretlenmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Alçamlı, Mersin’in geleceğinin planlanacağı bu planın aceleye getirilmemesi ve yerel seçimlerden sonra planın asil sahibi olan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını, her iki kentin halkının ve paydaşlarının kararlara katılımının sağlanmasını da istedi. İl Genel Meclisi’nin kabul ederek karara bağladığı raporun son bölümünü de okuyan Alçamlı, “Sağlıklı, temiz ve çağdaş yaşam, hiçbir zaman eskimiş, atıl, zararlı, çağdışı teknolojilere feda edilmemelidir. 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı yapılırken bu çok büyük önem arz eden hususları gözeten ve dikkat eden bir noktadan plan ele alınmalı, aceleye getirilmemeli, ileride bölge insanlarında ve doğal çevrede geriye dönüşü mümkün olmayan tahribatlara yol açabilecek, bedel ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaması için gereken hassasiyetin ve duyarlılığın gösterilmesi gerektiği görüş ve talebiyle” İl Genel Meclisi tarafından alınacak kararın Valilik makamı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmesine karar verildiğini sözlerine ekledi.