Ülkemizde 15 milyon kişinin yaşamını etkileyen hipertansiyon hastalarının yaklaşık yarısı kan basıncının yüksek olduğunun farkında olmadan yaşantısını sürdürmeye devam ediyor. Bu 15 milyon hastadan yaklaşık 10 milyonu ise kan basıncını kontrol ettirmiyor. Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Enis Oğuz konuyla ilgili bilgiler veriyor.

Hipertansiyonun belirti vermediği için hastalar tarafından fark edilmediğini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, yeterli tedavi alamayan hastaların birçok organının durumdan olumsuz etkilendiğini söylüyor. Hipertansiyonu olan hastalarda kalp ritmi kontrolünün çok önemli olduğunu belirten Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Enis Oğuz "Atriyal fibrilasyon da hipertansiyon gibi sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. En önemli sonucu kalp içinde pıhtı oluşması ve pıhtının koparak beyin damarlarını tıkaması ile inme meydana gelmesidir. Buna en sık zemin hazırlayan hastalık ise hipertansiyondur. Atriyal fibrilasyonlu hastaların yarısından çoğunda hipertansiyon tespit edilir. Bu nedenle hipertansiyonu olan hastalarda düzenli kalp ritmi kontrolü önemli" diyor.

Alışkanlıkları değiştir, hipertansiyondan korun

Yüksek tansiyondan en çok etkilenen organların kalp, beyin, böbrek, gözler ve ana damarlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tekin Akpolat, "Hipertansiyon oluşumuna yol açan faktörlerden en önemlisi tuz kullanımının çokluğu ve genetik etkenlerdir. Tuzu fazla tüketen toplumlarda hipertansiyon sıklığı daha fazladır. Bunun yanı sıra ailede hipertansiyon olan kişilerde bu risk daha da fazlalaşıyor. Kan basıncını kontrol altında tutmak için yaşam düzeni değişikliklerine dikkat edilmesi ve ilaç tedavisinin aksatılmaması gerekir. Daha önemli olan hipertansiyonun önlenmesidir. Hipertansiyonu önlemek için tuz alımının sınırlandırılması, hareket edilmesi, alkolün sınırlandırılması, sigaranın bırakılması ve fazla kiloların verilmesidir. Kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştıran faktörlerden birisi de bir kan basıncı ölçüm aletine sahip olmaktır. Yapılan çalışmalarda kan basıncı ölçüm aletine sahip olup bunu doğru kullanan hastaların kan basınçlarının daha iyi olduğunu göstermiştir. Eve almak için en uygun aletler koldan ölçen otomatik aletlerdi. Kontrol altına alınamayan hipertansiyonlarda uzun dönemde kalp, böbrek, beyin, göz ve büyük damarlarda sorunlar ortaya çıkar" diyor.

Hipertansiyon inme riskini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü Hipertansiyon kan basıncı ile sağlıklı kalp ritmi arasında arasındaki ilişkiye vurgu yapıyor. Burada bahsi geçen ritim bozukluğunun atriyal fibrilasyon olduğunu belirten Doç. Dr. Enis Oğuz, "Atriyal fibrilasyon da hipertansiyon gibi sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. Yaşla birlikte görülme sıklığı artar ve 70 yaş üzerinde % 10 gibi bir sıklığa ulaşır. Kalbin kulakçıklarından kaynaklanan bir ritim bozukluğudur; düzensiz ve hızlı kalp atışına yol açar. En önemli sonucu kalp içinde pıhtı oluşması ve pıhtının koparak beyin damarlarını tıkaması ile inme meydana gelmesidir. Tüm inme nedenlerinin dörtte biri atriyal fibrilasyon ile ilişkilidir "diyor. İleri yaş, kalp hastalıkları, troid hormonları fazlalığı gibi faktörler atriyal fibrilasyon oluşması için zemin hazırladığın söyleyen Doç. Dr. Enis Oğuz "En sık zemin hazırlayan hastalık ise hipertansiyondur. Atriyal fibrilasyonlu hastaların yarısından çoğunda hipertansiyon tespit edilir. Ayrıca hipertansiyonun eşlik ettiği atriyal fibrilasyon hastalarında inme riski 2 kat daha fazladır. Hipertansiyonun tedavisi ile atriyal fibrilasyon görülme sıklığı azaldığı gibi atriyal fibrilasyonu olan hipertansiyonlu hastalarda inme sıklığı da azalır. Bu ritim bozukluğu hastaların % 30'unda belirgin rahatsızlık yaratmadan da bulunabiliyor. İlk belirti inme olabiliyor. Eğer atriyal fibrilasyon zamanında tespit edilip özel kan sulandırıcı ilaçlar kullanılırsa inme önlenebiliyor" şeklinde konuşuyor.