Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen misyon-vizyon geliştirme hedefli, paydaş katılımlı strateji arama toplantısı gerçekleştirildi.

Dekanlık Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Oktay Sarı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yaşar Şen, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Duygu Fındık ile Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, Konya’da sağlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Sarı, fakülte olarak akreditasyon sürecinde misyon ve vizyonlarını belirleyerek gelişme sağlayacaklarını belirterek, “Bu süreci çok iyi değerlendirip, alacağımız kararları hayata geçirmemiz lazım. Kaliteyi hastanemizin her tarafına yansıtmamız ve hissederek yaşamamız gerekir. Fakülte ve hastanemizdeki eksiklikleri görüp gidermeliyiz. Yöneticilik yaptığımız kurumlara başkalarının gözüyle bakıp, eleştiri de yapmalıyız. Çünkü bu eleştiriler bizi geliştirecektir. Farklı bakış açılarını dikkate alıp, Konya’daki diğer tıp fakülteleriyle hem rekabet ederek, hem de işbirlikleri yaparak fakültemizi en üst düzeye çıkarmalıyız” dedi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Oktay Sarı’nın ardından Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, “Tıp Fakülteleri Akreditasyon Süreci” ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk de, fakültenin misyon ve vizyonunu açıklayarak, “Misyonumuz, bilgi, beceri ve mesleki yetenekleri gelişmiş donanımlı hekimler yetiştirmek, tıp alanındaki gelişmeleri izleyerek topluma en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak ve bilime katkıda bulanacak araştırmalar yapmaktır. Vizyonumuz ise, öğrencilerine ve araştırma görevlilerine uluslararası düzeyde eğitim vermek. Türkiye’de ve Dünyada bilgi üreten ve iyi hizmet veren sağlık kuruluşları arasında yer almaktır. Fakülte olarak bu süreçte çok önemli gelişmeler kaydettik” şeklinde konuştu.

Katılımcılara anket uygulanarak, tıp fakültelerindeki hekim ve öğrenciye yönelik bakış açıları ortaya konuldu. Karatay Ticaret Odası Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bu süreci çok iyi yönettiğini belirterek, “Fakültenin toplum için çalışma yapması ve kaliteli öğrenci yetiştirme hedefi oldukça güzel bir yaklaşım” dedi.