Sanayi ve verimli tarım alanları mevcuttur. Samsunun birkaç ilçesinden küçük bir şehire Orman Bölge Müdürlüğünün götürülmesi etik değildir. Biz Samsunlu S.T.K’lar olarak Orman Bölge Müdürlüğünün Samsuna getirilmesini istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz.

Samsun Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasının uygun görülmesi durumunda; Amasya Orman Bölge Müdürlüğünden Samsun, Bafra, Vezirköprü ve Kavak Orman İşletme Müdürlükleri ile Samsun Fidanlık Müdürlüğünden oluşacaktır.

Bu durumda Samsun Orman Bölge Müdürlüğünün alanları 381.482,2 ha ormanlık alan, 575.247,2 ha açıklık alan olmak üzere toplam 956.729,4 ha genel alana sahip olacaktır. 193.929,1 ha üretim ormanı, 130.020,8 ha üretim dışı orman, 57532,3 ha boşluklu kapalı orman, 129.355,9 ha genç meşcere, bulunmaktadır. Yıllık etası 610.761 m3’tür.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün bölünerek Samsun Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasının uygun görülmesi durumunda; Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün puanı 3215, Samsun Orman Bölge Müdürlüğünün puanı 2578,7 olacak olup,

’’Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği’’ nin 8. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen esaslar doğrultusunda yeni bölge müdürlüğü kuruluşunda puan durumu 2500 puandan yüksek olan orman bölge müdürlükleri bölünebilir. Bölünme ile meydana gelecek bölge müdürlüklerinden her birinin puanı 1600 puandan aşağı olamaz” denilmektedir. Samsun Orman Bölge Müdürlüğünün kurulmasında teknik ve yasal açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Orman Halk ilişkilerinin daha verimli yürütülebilmesi için Samsun a Orman Bölge Müdürlüğü kurulmalıdır.