ANKARA, () - CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyat Oyunları için Erzurum'da yapılan olan Atlama Kule ve Rampaları'nın bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan sonucu 5 rampadan 3'ünün kullanılmaz hale gelmesini TBMM gündemine taşıdı.
Gürsel Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği önergesinde şu sorularının yanıtlanmasını istedi:
"Plana esas jeolojik- jeoteknik raporlarda Palandöken tesis alanının bazı bölgelerinde heyelan potansiyeli taşıyan alanların varlığı bilinmesine rağmen kim veya kimler bu alanlarda tesislerin yapılmasında ısrar etmiş ve karar vermiştir?
Bu tesislerin yapımı süreçlerinde görmezden gelinen raporlarda işaret edilmiş olan heyelan tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmış mıdır? Alınmış ise; bu kapsamda ne türden ilave imalatlar gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda yüklenici firmalara ilgili sözleşmeler çerçevesinde, ne oranda ödeme yapılmıştır? 4) Heyelanları önleme amacıyla yapılan ilave uygulama ve imalatlar neden fonksiyonlarını yerine getirmemiştir?
Meydana gelen heyelan olayı dolayısı ile gerçekte meydana gelen kamu zararı ne kadardır?
Palandöken tesis alanında heyelan potansiyeli taşıyan başka alanlar bunmakta mıdır? Var ise, herhangi bir tedbir alınmış mıdır?
Son yıllarda yetersiz personel ve altyapısı ile büyük tesislerin yapımını gerçekleştirmeye çalışan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen yatırımlarda, Erzurum Palandöken sahası dışında, yer seçimi ve zemin araştırmalarının eksikliklerinden kaynaklı, kamu zararı oluşturan başka yatırımlar söz konusu olmuş mudur?"